Charolaisgruppen Gotland HB

 Logo

Gårdarna

Fam. Hellenberg Fam. Ahlsten Karta

Välkommen till Charolaisgruppen Gotland HBs hemsida!

charolais

Charolaisgruppen Gotland HB är ett varumärke från Gotland som används av åtta lantbrukare runt om på ön. Köttet har en god smak och möras i minst 14 dagar för att du som konsument ska få ett mört kött med jämn kvalitet. Alla djur slaktas i Visby vid Gotlands Slagteri AB:s anläggning och transporttiden är därmed kortast möjliga, detta för att vi inte vill låta våra djur stå på en bil mer än nödvändingt och för att spara på miljön (minimera avgaserna). Våra utvalda biffrasdjur är uppväxta på naturbetesmarker och alvarmarker, kommer du till Gotland så är dessutom våra gårdar öppna för ett härligt lantligt besök.

mu

Full spårbarhet finns till gårdens djur och foder och detta kontrolleras av en oberoende kontrollant, detta för att du som konsument ska känna dig trygg i att det är närproducerat och säkert. Varje köttbit som finns i butiken kan spåras till vilken gård den är uppvuxen på, vilken mamma den har haft etc.

promenad

Djuren får inte antibiotika i förebyggande syfte, vi arbetar med djurhälsa genom god djursyn och miljö (bland annat går alla djur löst). Alla djur som slaktas har hög klassning och ligger bra i fettklass, bland de 10 % bästa i Sverige.

Mat

Gårdarna värnar om miljön och naturen på flera sätt, t.ex. har vi s.k. skyddszoner mot vattendrag för att vi är rädda om det vatten vi har. GMO används inte, dessutom används mestadels eget producerat foder. Våra gårdar är certifierade och kontrollerade enligt Svenskt Sigill. Vi har förutom kött också förädlade produkter såsom pastrami och hamburgare; läs mer under produkter. Vi är ett glatt gäng med framåtsträvande lantbrukare och för att lyckas nå fram till konsument så hjälper Stockholms Butikskött AB oss.

Powered by BITuX | © 2010-2013 Charolaisgruppen Gotland HB